Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2013 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2012 18/01/2018 - 21:24 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla BRPD 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Dostawa energii elektrycznej dla BRPD 05/04/2019 - 16:39 Marcin Dębicki
Rok 2011 23/02/2015 - 07:30 Monika Makuch
Rok 2010 23/02/2015 - 07:31 Monika Makuch
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:39 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 16/05/2017 - 12:00 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 16/05/2017 - 12:01 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Rok 2010 20/03/2018 - 22:37 Krystian Chęciek
Rok 2011 20/03/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 11/08/2023 - 13:45 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 11/10/2021 - 12:34 Marcin Dębicki
Wydział Finansowy 05/07/2019 - 08:47 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:28 Marcin Dębicki
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka 14/04/2022 - 12:36 Marcin Dębicki
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 17/12/2013 - 00:07 x
Informacje niezamieszczone w BIP 11/01/2019 - 14:13 Krystian Chęciek
Konstytucja RP Pierwsza 17/10/2013 - 14:21 x
Strona główna 16/07/2020 - 11:38 Marcin Dębicki
Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/12/2013 - 17:41 Monika Makuch
Konwencja o Prawach Dziecka 18/10/2013 - 07:45 x
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 14/04/2022 - 12:10 Marcin Dębicki

Strony