Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2012 15/10/2015 - 09:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2011 15/10/2015 - 09:18 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2010 15/10/2015 - 09:17 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Rok 2014 20/03/2018 - 22:34 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Doręczanie dokumentów elektronicznych 23/02/2015 - 08:53 Monika Makuch
Rok 2015 08/01/2016 - 16:09 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 14/04/2022 - 12:11 Marcin Dębicki
Rok 2013 20/03/2018 - 22:33 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/12/2017 - 10:32 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Rok 2014 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2013 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2012 18/01/2018 - 21:24 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla BRPD 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Dostawa energii elektrycznej dla BRPD 05/04/2019 - 16:39 Marcin Dębicki
Rok 2011 23/02/2015 - 07:30 Monika Makuch
Rok 2010 23/02/2015 - 07:31 Monika Makuch

Strony