Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 310980-2015; Data zamieszczenia: 18.11.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Odpowiedzi na pytania z 19.11.2015 r. - odpowiedzi.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: