Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Dostawa serwerów, macierzy i UPS dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 29/10/2020 - 11:13 Marcin Dębicki
Konkurs na opracowanie pomysłów i projektów dwóch edukacyjno-rozrywkowych gier tradycyjnych oraz dwóch gier logicznych-układanek 05/10/2020 - 14:51 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 01/07/2020 - 17:15 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/06/2020 - 10:20 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach 14/07/2020 - 11:22 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/05/2020 - 10:19 Marcin Dębicki
Zaproszenie do składania ofert na usługę kompleksowej przeprowadzki mienia BRPD 12/05/2020 - 20:10 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2020 22/11/2020 - 18:23 Marcin Dębicki
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania 22/05/2020 - 11:41 Marcin Dębicki
Najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka na okres 36 miesięcy 17/04/2020 - 14:49 Marcin Dębicki
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściach 07/05/2020 - 13:37 Marcin Dębicki
ZSR.053.1.2020.MK 20/01/2020 - 12:05 Marcin Dębicki
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 14:44 Marcin Dębicki
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 11:08 Marcin Dębicki
Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w 2020 roku do siedziby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32 16/12/2019 - 16:48 Marcin Dębicki
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach 23/12/2019 - 13:25 Marcin Dębicki
ZSR.053.2.2019 MG 30/09/2019 - 14:45 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach 10/10/2019 - 18:50 Marcin Dębicki
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/01/2020 - 10:58 Marcin Dębicki
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2018 27/06/2019 - 15:39 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
ZSR.053.1.2019.MG 24/09/2019 - 11:53 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2019 05/04/2019 - 16:46 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prezydialnego 20/03/2019 - 11:16 Marcin Dębicki

Strony