Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Rok 2010 20/03/2018 - 22:37 Krystian Chęciek
Rok 2011 20/03/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 11/08/2023 - 13:45 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 11/10/2021 - 12:34 Marcin Dębicki
Wydział Finansowy 05/07/2019 - 08:47 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 21/02/2024 - 22:59 Marcin Dębicki
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka 21/02/2024 - 23:01 Marcin Dębicki
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 17/12/2013 - 00:07 x
Informacje niezamieszczone w BIP 11/01/2019 - 14:13 Krystian Chęciek
Konstytucja RP Pierwsza 17/10/2013 - 14:21 x
Strona główna 20/12/2023 - 12:47 Marcin Dębicki
Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/12/2013 - 17:41 Monika Makuch
Konwencja o Prawach Dziecka 18/10/2013 - 07:45 x
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 14/04/2022 - 12:10 Marcin Dębicki

Strony