Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Numer ogłoszenia: 108942-2016; Data zamieszczenia: 29.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - SIWZ z zalacznikami.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu odpowiedz na pytania.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy zalacznik nr 7- projekt umowy.pdf

Odpowiedzi na pytania z dni 6-9 maja odpowiedzi.pdf

Odpowiedzi na pytania z 9-05-2016 odpowiedzi na pytania.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ zalacznik nr 5 do siwz wykaz uslug.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: