Przedmiot: 
Petycja "O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości"
Wnoszący: 
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Brak zgody na prezentacje DO
Data wniesienia: 
09/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
10/02/2016
12/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2015
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
10/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
10/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
11/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
01/03/2016
18/02/2016
18/02/2016
18/02/2016