Wystąpienia Generalne

-A A +A

Rok 2016

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży niemieckiej niedostosowanej społecznie (29 grudnia 2016) -

Rok 2011

- Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Fedak w sprawie projektowanych aktów wykonawczych do projektu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (3 stycznia 2011 roku)

Rok 2010

- Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia (5 stycznia 2010

Subskrybuj Wystąpienia Generalne