Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 26123-2016; Data zamieszczenia: 14.03.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu - odpowiedzi na pytania.pdf

Korekta do załącznika nr 1 w SIWZ - korekta do zalacznika nr 1.pdf

Informacja dla Wykonawców z załącznikiem - informacja dla wykonawcow.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf

Odpowiedzi na pytania do przetargu - odpowidzi na pytania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf

Kategoria: