Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
ZSR.053.2.2019 MG 30/09/2019 - 14:45 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach 10/10/2019 - 18:50 Marcin Dębicki
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/01/2020 - 10:58 Marcin Dębicki
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2018 27/06/2019 - 15:39 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
ZSR.053.1.2019.MG 24/09/2019 - 11:53 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2019 05/04/2019 - 16:46 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Komunikacji Społecznej 11/03/2024 - 12:16 Marcin Dębicki
Rzeczniczka Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:30 Marcin Dębicki
ZSR.441.1392.2018.MK 16/01/2019 - 10:56 Krystian Chęciek
ADM.053.87.2018, ADM.053.1.2019.AO 01/03/2019 - 10:30 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 21/12/2018 - 10:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2017 19/12/2018 - 10:23 Krystian Chęciek
Rok 2018 28/05/2019 - 11:41 Marcin Dębicki
Inspektor Ochrony Danych 19/01/2021 - 12:50 Marcin Dębicki
ADM.053.70.2018.MGA 05/09/2018 - 16:24 Krystian Chęciek
ADM.053.47.2018.MGA 07/08/2018 - 15:57 Krystian Chęciek
ADM.053.46.2018.MGA 14/08/2018 - 16:52 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:32 Marcin Dębicki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05/04/2019 - 16:32 Marcin Dębicki
ADM.053.44.2018.MGA 20/07/2018 - 16:09 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
ZSR.421.2.2018.MGA 16/07/2018 - 16:44 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki

Strony