Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2014

-A A +A

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 roku budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka - nik 2014.pdf

Sprawozdanie z kontroli NIK w zakresie wykonania budżetu BRPD w 2014 r. - kontrola nik- budzet.pdf

Kategoria: