Przedmiot: 
Petycja dotycząca prawa dzieci do obojga rodziców
Wnoszący: 
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Brak zgody na prezentację DO
Data wniesienia: 
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
05/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
08/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
03/12/2015
13/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
05/12/2015
06/12/2015
06/12/2015
06/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
13/12/2015
11/12/2015
12/12/2015
11/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
05/01/2016
21/01/2016