Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
ADM.053.1184.2017.MGA 21/09/2017 - 16:13 Krystian Chęciek
Rok 2016 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2015 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
ADM.053.1049.2017.MGA 28/06/2017 - 11:10 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
ADM.053.1005.2017.MGA 16/06/2017 - 11:52 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 19/05/2017 - 15:25 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 16/05/2017 - 12:39 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2016 17/12/2018 - 11:45 Krystian Chęciek
ADM.053.....2017.MGA 26/04/2017 - 17:54 Krystian Chęciek
ADM.053.5.2017.MGA 18/05/2017 - 16:57 Krystian Chęciek
Rok 2017 18/01/2018 - 20:55 Krystian Chęciek
ADM.053.427.2016.MGA 29/03/2017 - 13:53 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
ADM.053.....2016.MGA 17/10/2016 - 13:11 Krystian Chęciek
ADM.053.119.2016.MGA 22/09/2016 - 15:58 Krystian Chęciek
GAB.441.2.2016.BS 22/09/2016 - 15:54 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
ADM.053.117.2016.MGA 28/07/2016 - 16:32 Krystian Chęciek
ADM.053.112.2016.MGA 06/07/2016 - 17:59 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Instrukcja kancelaryjna BRPD 18/05/2016 - 15:15 Beata Pawlak

Strony