Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
2023 11/04/2024 - 13:56 Marcin Dębicki
Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty - prawnika, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu w Zespole do Spraw Edukacji i Wychowania 08/04/2024 - 09:03 Marcin Dębicki
Nabór na stanowisko pracy Głównej Specjalistki / Głównego Specjalisty do spraw ochrony praw dzieci-cudzoziemców w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 23/03/2024 - 20:32 Marcin Dębicki
Plan postępowań 2024 07/03/2024 - 10:07 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Badawczego 11/03/2024 - 12:14 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prawnego 11/03/2024 - 15:58 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Prasowego 11/03/2024 - 12:16 Marcin Dębicki
Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:29 Marcin Dębicki
Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:29 Marcin Dębicki
Kierownik Biura 11/03/2024 - 15:57 Marcin Dębicki
p.o. Dyrektorki Generalnej 11/03/2024 - 15:57 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci 11/03/2024 - 12:14 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 22 części 23/01/2024 - 12:17 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 4 części 23/01/2024 - 11:49 Marcin Dębicki
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku 19/12/2023 - 17:24 Marcin Dębicki
PRZ.052.16.2023 15/12/2023 - 15:45 Marcin Dębicki
PRZ.052.15.2023 15/12/2023 - 15:18 Marcin Dębicki
PRZ.052.14.2023 15/12/2023 - 09:38 Marcin Dębicki
PRZ.052.13.2023 15/12/2023 - 09:37 Marcin Dębicki
PRZ.052.12.2023 15/12/2023 - 09:34 Marcin Dębicki
PRZ.052.11.2023 15/12/2023 - 09:33 Marcin Dębicki
PRZ.052.9.2023 14/12/2023 - 16:13 Marcin Dębicki
PRZ.052.8.2023 14/12/2023 - 15:23 Marcin Dębicki
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 29/11/2023 - 14:49 Marcin Dębicki
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na udzielenie rocznego dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 21/11/2023 - 11:59 Marcin Dębicki

Strony