PRZ.053.3.2021

Data złożenia petycji:

2021.01.05

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca kwestii ustalenia okresu ferii dla szkół i uczelni

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_edukacji_i_nauki.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_infrastruktury.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

zalacznik_nr_1_do_petycji.png

zalacznik_nr_2_i_nr_3_do_petycji.pdf

Kategoria: