Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część IX

-A A +A

Data opublikowania: 03 03 2022 r.

 

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część IX
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
Identyfikator postępowania: 8fe7c731-31ab-472f-9fbc-a2afbe11af60
Nr referencyjny: BRPD/ZP/9/2022 
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-1
Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8fe7c731-31ab-472f-9fbc-a2afbe11af60 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_03.03.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_23.03.2022_r.pdf

Kategoria: