Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/4/2022

-A A +A

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Data zamieszczenia: 16 02 2022

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: c99762f4-9df1-4e53-8e2d-1c8d02c64333 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/4/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c99762f4-9df1-4e53-8e2d-1c8d0...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_16.02.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

edit_zalacznik_nr_1_-_opz.docx

edit_zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx

edit_zalaczniki_nr_3-6.docx

edit_zalacznik_nr_7-_ppu.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_24.02.2022_r.pdf

zmiana_swz_-_terminu_skladania_ofert.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_2.03.2022r.pdf

Kategoria: