Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/8/2022

-A A +A

Data opublikowania: 14 03 2022 r.

 

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 330a364b-69de-4405-a0b2-d588d442bf81

Nr referencyjny: BRPD/ZP/8/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp82022 

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/330a364b-69de-4405-a0b2-d588d442bf81 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_14.03.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz_edytowalny.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_nr_3-6_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_7_do_swz_ppu.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_16.03.2022_r.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_swz.pdf

zmieniony_zalacznik_nr_2_do_swz_-_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

wyjasnienia_tresci_swz_2.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_23.03.2022_r.pdf

 

Kategoria: