PRZ.053.18.2021

-A A +A

Data złożenia petycji:

2021.03.12

Przedmiot petycji:

„Wniosek o podjęcie działań w związku z ujawnieniem systemowego problemu gwałcenia praw człowieka i praw dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej, lekceważenia Dezyderatu nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP z dnia 12 maja 2016 roku, lekceważenia i braku realnego wdrożenia Rezolucji Rady Europy 2079 (2015)”

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

Kategoria: