Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/14/2022

-A A +A

Data opublikowania: 01 04 2022 r.

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/14/2022

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 17d13977-cd8e-413f-b459-ddb22a345236

Nr referencyjny: BRPD/ZP/14/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17d13977-cd8e-413f-b459-ddb22...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_1.04.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz-_opz.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalacznik_nr_7_do_swz-ppu.docx

zalaczniki_nr_3-6_do_swz_edytowalne.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_2.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informcja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

oglszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_12.05.2022_r.pdf

 

Kategoria: