Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Data opublikowania: 09 03 2022 r.

 

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: c5c3545b-ab24-41ca-bf91-fdb4acd73c7f

Nr referencyjny: BRPD/ZP/10/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c5c3545b-ab24-41ca-bf91-fdb4acd73c7f oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_09.03.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz_edytowalny.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_nr_3-6_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_7_do_swz_-_ppu.docx

wyjasnienia_tresci_swz1.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia1.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_21.03.2022_r.pdf

 

 

Kategoria: