Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

-A A +A

Data opublikowania: 20 01 2022 r.

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: f6ceda4c-a75d-4517-90cf-3b2429703516 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/2/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-pedagoga-swiadczacego-pomoc-ped...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6ceda4c-a75d-4517-90cf-3b242...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_20.01.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalaczniki_nr_3-8_edytowalne.docx

zalacznik_nr_1_opz_dla_czesci_1-3.pdf

zalacznik_nr_2a_i_2b_formularz_ofertowy_i_karta_probki_pracy_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_ppu.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz.i_i_ii_i_uniewazneiniu_postepowania_cz._iii.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_23.02.2022_r.pdf

 

 

Kategoria: