Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przeciwdziałaniu przemocy domowej (29 grudnia 2017) - 2017 12 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie adopcji (29 grudnia 2017) - 2017 12 29.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie monitorowania losów dziecka (29 grudnia 2017) - 2017 12 29.pdf

Wystąpienie do Wojewodów w sprawie przekazywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych (28 grudnia 2017) - 2017 12 28.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie cyberprzemocy (28 grudnia 2017) - 2017 12 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie poszanowania prawa dziecka do zachowania jego tożsamości narodowej (28 grudnia 2017) - 2017 12 28.pdf

Wystąpienie do Dyrektorów Przedszkoli i Szkół w sprawie wyeliminowania wszawicy z placówek oświatowych (28 grudnia 2017) - 2017 12 28.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji dzieci w pieczy zastępczej (21 grudnia 2017) - 2017 12 21.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funduszu alimentacyjnego (21 grudnia 2017) - 2017 12 21.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie programu Rodzina 500 plus (21 grudnia 2017) - 2017 12 21.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostępu rodzin polsko-cudzoziemskich do świadczeń (21 grudnia 2017) - 2017 12 21.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania oddziałów dziecięcych w szpitalach (21 grudnia 2017) - 2017 12 21.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców (19 grudnia 2017) - 2017 12 19.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie smogu (19 grudnia 2017) - 2017 12 19.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pieczy zastępczej (15 grudnia 2017) - 2017 12 15.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie walki z przemocą wobec dzieci (15 grudnia 2017) - 2017 12 15.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie smogu (13 grudnia 2017) - 2017 12 13.pdf

Wystąpienie do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad finansowania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w grupach pediatrycznych (13 grudnia 2017) - 2017 12 13.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymiaru urlopu dla rodziców adopcyjnych (13 grudnia 2017) - 2017 12 13.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia w sprawie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi (13 grudnia 2017) - 2017 12 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opłat za DPS (12 grudnia 2017) - 2017 12 12.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli (11 grudnia 2017) - 2017 12 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie alienacji rodzicielskiej (11 grudnia 2017) - 2017 12 11.pdf

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie detencji małoletnich cudzoziemców (07 grudnia 2017) - 2017 12 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów ochrony praw dziecka w sytuacji wykonywania przez funkcjonariuszy Policji czynności służbowych z udziałem dzieci (06 grudnia 2017) - 2017 12 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pobytu rodziców/opiekunów przy dziecku, w trakcie jego hospitalizacji (06 grudnia 2017) - 2017 12 06.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji szkolnej siódmoklasistów (30 listopada 2017) - 2017 11 30.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (30 listopada 2017) - 2017 11 30 .pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie występowania bakterii Klebsiella pneumoniae NDM-1 i podejmowanych w tym zakresie działań (30 listopada 2017) - 2017 11 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej (24 listopada 2017) - 2017 11 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie konsultowania pobytu nieletniego w ośrodku leczniczym (22 listopada 2017) - 2017 11 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zabezpieczenie dobra dziecka (22 listopada 2017) - 2017 11 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zabezpieczenie dobra dziecka (22 listopada 2017) - 2017 11 22.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zabezpieczenie dobra dziecka (22 listopada 2017) - 2017 11 22.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej (14 listopada 2017) - 2017 11 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie adopcji zagranicznej (08 listopada 2017) - 2017 11 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów pracy ośrodków kuratorskich (06 listopada 2017) - 2017 11 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie małoletnich cudzoziemców bez opieki (06 listopada 2017) - 2017 11 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia porady żywieniowo-dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych (06 listopada 2017) - 2017 11 06.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby rozwoju i propagowania idei rodzin wspierających (06 listopada 2017) - 2017 11 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży (31 października 2017) - 2017 10 31.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy oświaty (30 października) - 2017 10 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podwyżki cen leków (30 października 2017) - 2017 10 30.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie systemu monitorowania losów dziecka (25 października 2017) - 2017 10 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (24 października 2017) - 2017 10 24.pdf

Wystąpienie w sprawie ochrony praw polskich dzieci w Holandii (20 października 2017) - 2017 10 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych (20 października 2017) - 2017 10 20.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie małych dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (16 października 2017) - 2017 10 16.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa dziecka do godziwych warunków socjalnych - 2017 10 12.pdf

Wystąpienie do p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie opieki pediatrycznej (05 października 2017) - 2017 10 05.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zorganizowania kampanii informacyjnej dla polskich obywateli na emigracji (05 października 2017) - 2017 10 05.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nadmiaru prac domowych (04 października 2017) - 2017 10 04.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie obywatelstwa małoletnich (03 października 2017) - 2017 10 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości Prokuratura Generalnego w sprawie biegłych sądowych (02 października 2017) - 2017 10 02.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ochrony praw dziecka (02 października 2017) - 2017 10 02.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie opieki pediatrycznej (28 września 2017) - 2017 09 28.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (25 września 2017) - 2017 09 25.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci (12 września 2017) - 2017 09 12.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji (08 września 2017) - 2017 09 08.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ochrony dzieci nieurodzonych (07 września 2017) - 2017 09 07.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie braku opinii biegłych psychiatrów (07 września 2017) - 2017 09 07.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie zakazu korzystania z solarium przez dzieci (07 września 2017) - 2017 09 07.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów (04 września 2017) - 2017 09 04.pdf

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie kształcenia specjalnego w szkołach artystycznych (01 września 2017) - 2017 09 01.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków wysłuchania dziecka w sprawach cywilnych (25 sierpnia 2017) - 2017 08 25.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów adopcyjnych (24 sierpnia 2017) - 2017 08 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie asystentów rodziny (24 sierpnia 2017) - 2017 08 24.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dzieci bezdomnych (31 lipca 2017) - 2017 07 31.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie Konwencji haskiej (25 lipca 2017) - 2017 07 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie natychmiastowych interwencji Policji (25 lipca 2017) - 2017 07 25.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznej pomocy świadczonej rodzinie (25 lipca 2017) - 2017 07 25.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie równych praw dla wszystkich ciężko chorych dzieci (25 lipca 2017) - 2017 07 25.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie wsparcia rodzin (24 lipca 2017) - 2017 07 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kuratorów sądowych (24 lipca 2017) - 2017 07 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sądów rodzinnych (24 lipca 2017) - 2017 07 24.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony praw dziecka na granicy państwa (24 lipca 2017) - 2017 07 24.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie zagwarantowania sprawnego prowadzenia postępowań o uregulowanie sytuacji dziecka oraz uwrażliwienie wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych na problem ochrony dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (13 lipca 2017) - 2017 07 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie mediacji rodzinnych i uprowadzeń rodzicielskich (13 lipca 2017) - 2017 07 13.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie bezpieczeństwa dzieci (13 lipca 2017) - 2017 07 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wsparcia obchodów Roku Ireny Sendlerowej (12 lipca 2017) - 2017 07 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji zawodu psychologa (11 lipca 2017) - 2017 07 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tzw. dopalaczy (10 lipca 2017) - 2017 07 10.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności do terapii dzieci po transplantacjach (04 lipca 2017) - 2017 07 04.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie konkursów przedmiotowych (04 lipca 2017) - 2017 07 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie programów resocjalizacyjnych przeznaczonych dla nieletnich obywateli Niemiec na terenie RP (04 lipca 2017) - 2017 07 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie małoletnich bezpaństwowców przebywających w Polsce (04 lipca 2017) - 2017 07 04.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprwawie podjęcia działań promujących Rok Ireny Sendlerowej w szkołach, przedszkolach i placówkach systemu oświaty (30 czerwca 2017) - 2017 06 30.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie uczniów gimnazjów klas pierwszych, którzy nie otrzymali promocji do klasy drugiej (29 czerwca 2017) - 2017 06 29.pdf

Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (29 czerwca 2017) - 2017 06 29.pdf

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (27 czerwca 2017) - 2017 06 27.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie zabezpieczania praw i dobra małoletnich matek i ich dzieci (27 czerwca 2017) - 2017 06 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania losów dziecka (27 czerwca 2017) - 2017 06 27.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży (16 czerwca 2017) - 2017 06 16.pdf

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony praw małoletnich cudzoziemców (16 czerwca 2017) - 2017 06 16.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wakacyjnego bezpieczeństwa (13 czerwca 2017) - 2017 06 13.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obsługi spraw dzieci głuchoniemych (13 czerwca 2017) - 2017 06 13.pdf

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów w sprawie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej (12 czerwca 2017) - 2017 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ochrony prawnej dzieci w przestrzeni medialnej (12 czerwca 2017) - 2017 06 12.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w pieczy zastępczej (12 czerwca 2017) - 2017 06 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dzieci (08 czerwca 2017) - 2017 06 08.pdf

Wystąpienie do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na placach zabaw (08 czerwca 2017) - 2017 06 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie żebractwa dzieci (29 maja 2017) - 2017 05 29.pdf

Wystąpienie do Premier RP w sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka (25 maja 2017) - 2017 05 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki stomatologicznej dzieci (25 maja 2017) - 2017 05 25.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieprawidłowości podczas kontroli granicznych (24 maja 2017) - 2017 05 24.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wychowania przedszkolnego (17 maja 2017) - 2017 05 17.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki żłobkowej (12 maja 2017) - 2017 05 12.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (10 maja 2017) - 2017 05 10.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP wraz z projektem zmian przepisów w sprawie wyrównania szans dla dzieci adoptowanych (10 maja 2017) - 2017 05 10.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie adopcji zagranicznej (08 maja 2017) - 2017 05 08.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dzieci-cudzoziemców (04 maja 2017) - 2017 05 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie mediacji transgranicznych (04 maja 2017) - 2017 05 04.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nauczania indywidualnego (28 kwietnia 2017) - 2017 04 28.pdf

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niewłaściwego zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej (26 kwietnia 2017) - 2017 04 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (21 kwietnia 2017) - 2017 04 21.pdf

Wystąpienie do Ministrów: Sprawiedliwości oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony prawa dziecka do obojga rodziców (21 kwietnia 2017) - 2017 04 21.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy obywatelom polskim mieszkającym poza granicami kraju w sporach z instytucjami, które ingerują w stosunki rodzinne, często pozbawiając rodziców władzy rodzicielskiej i umieszczając dzieci w rodzinach zastępczych (21 kwietnia 2017) - 2017 04 21.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności podjęcia działań w zakresie zmian w prawie, które zagwarantują zwolnienie zobowiązanego od wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, gdy stoi to w sprzeczności z klauzulą zasad współżycia społecznego (20 kwietnia 2017) - 2017 04 20.pdf

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia przepisów chroniących dzieci przed opalaniem w solariach (06 kwietnia 2017) - 2017 04 06.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczeń rodzicielskich (04 kwietnia 2017) - 2017 04 04.pdf

Wystąpienie do Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych (31 marca 2017) - 2017 03 31.pdf

Wystąpienie do Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów w sprawie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych (31 marca 2017) - 2017 03 31.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych (31 marca 2017) - 2017 03 31.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społcznej w sprawie uwzględniania rzeczywistych dochodów osiąganych przez członków rodziny (29 marca 2017) - 2017 03 29.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zabezpieczenia praw małoletnich cudzoziemców (23 marca 2017) - 2017 03 23.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie regulacji dot. prac domowych zadawanych w szkole (22 marca 2017) - 2017 03 22.pdf

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zachowań ryzykownych w Internecie (20 marca 2017) - 2017 03 20.pdf

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej (03 marca 2017) - 2017 03 03.pdf

Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkół polskich na Litwie (16 lutego 2017) - 2017 02 16.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (15 lutego 2017) - 2017 02 15.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie obecności dzieci w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny (15 lutego 2017) - 2017 02 15.pdf

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczenia dobra dzieci w przestrzeni medialnej (14 lutego 2017) - 2017 02 14.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie doszacowania procedur pediatrycznych (06 lutego 2017) - 2017 02 06.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie odpłatności za pobyt rodzica przy chorym dziecku w szpitalu (06 lutego 2017) - 2017 02 06.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie opłat za pobyt krewnych w domu pomocy społecznej (06 lutego 2017) - 2017 02 06.pdf

Wystąpienie do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli zabezpieczenia praw dziecka w szkole (03 lutego 2017) - 2017 02 03.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (03 lutego 2017) - 2017 02 03.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie transgranicznej ochrony praw dziecka (02 lutego 2017) - 2017 02 02.pdf

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nierównego traktowania i dyskryminacji najmłodszych obywateli (31 stycznia 2017) - 2017 01 31.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie adopcji zagranicznej (31 stycznia 2017) - 2017 01 31.pdf

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prac społecznych dla dłużników alimentacyjnych (26 stycznia 2017) - 2017 01 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych (26 stycznia 2017) - 2017 01 26.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby konkretnego wsparcia dzieci z EB (23 stycznia 2017) - 2017 01 23.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie działań związanych ze zjawiskiem e-uzaleźnień (23 stycznia 2017) - 2017 01 23.pdf

Wystąpienie do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie podjęcia działań mających na celu zagwarantowanie sprawnego wszczynania i przebiegu postępowań o ustanowienie opieki (20 stycznia 2017) - 2017 01 20.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (18 stycznia 2017) - 2017 01 18.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (13 stycznia 2017) - 2017 01 13.pdf

Wsytąpienia do Ministra Sprawiedliwości i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nierozwiązanego problemu umieszczania małych dzieci, wbrew prawu, w pieczy instytucjonalnej (12 stycznia 2017) - 2017 01 12.pdf , 2017 01 12.pdf

Wystąpienie do Marszałka Senatu w sprawie obecności dziecka wśród publiczności na sali rozpraw (11 stycznia 2017) - 2017 01 11.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie otolaryngologii dziecięcej (10 stycznia 2017) - 2017 01 10.pdf

Wystąpienie do Ministrów: Edukacji Narodowej, Zdrowia, Środowiska w sprawie zabezpieczenia dzieci w związku z wielokrotnym przekraczaniem norm zanieczyszczenia powietrza w różnych regionach Polski (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pomocy dzieciom chorym na EB (09 stycznia 2017) - 2017 01 09.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania służb na rzecz małoletnich cudzoziemców (04 stycznia 2017) - 2017 01 04.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności dzieci do lekarza pediatry (03 stycznia 2017) - 2017 01 03.pdf