Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych III BRPD/ZP/7/2023 22/03/2023 - 09:40 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych II BRPD/ZP/6/2023 22/03/2023 - 09:37 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych I BRPD/ZP/5/2023 16/03/2023 - 15:21 Marcin Dębicki
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/4/2023 08/03/2023 - 13:36 Marcin Dębicki
PRZ.052.6.2022 07/03/2023 - 11:14 Marcin Dębicki
PRZ.052.5.2022 03/03/2023 - 15:05 Marcin Dębicki
PRZ.052.4.2022 03/03/2023 - 15:04 Marcin Dębicki
PRZ.052.3.2022 03/03/2023 - 15:03 Marcin Dębicki
PRZ.052.2.2022 03/03/2023 - 15:00 Marcin Dębicki
Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów higieniczno – sanitarnych dla BRPD 15/03/2023 - 10:21 Marcin Dębicki
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/3/2023 24/02/2023 - 16:19 Marcin Dębicki
Plan postępowań 2023 15/03/2023 - 11:39 Marcin Dębicki
Stanowisko – Psycholog/Psychoterapeuta 16/02/2023 - 13:08 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista (prawnik) w Zespole Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/02/2023 - 09:27 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista (prawnik) w Zespole do Spraw Przestępczości Wobec Dzieci 08/02/2023 - 09:26 Marcin Dębicki
Stanowisko – specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania BRPD 08/02/2023 - 09:25 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 18 części BRPD/ZP/2/2023 24/01/2023 - 14:11 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części BRPD/ZP/1/2023 19/01/2023 - 16:08 Marcin Dębicki
Stanowisko – archiwista 17/01/2023 - 14:42 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/21/2022 13/12/2022 - 14:40 Marcin Dębicki
Zaproszenie do składania ofert na udzielenie dostępu do elektronicznej bazy danych Systemu Informacji Prawnej (SIP) w trybie on-line na potrzeby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 08/11/2022 - 13:26 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/20/2022 04/11/2022 - 15:02 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka 10/08/2022 - 15:15 Marcin Dębicki
Dane kontaktowe do BRPD 28/07/2022 - 12:08 Marcin Dębicki
Informacja dla osób uprawnionych - Tłumacz języka migowego 28/07/2022 - 12:07 Marcin Dębicki

Strony