Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Nabór na stanowisko prawnika do Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego 05/04/2018 - 09:50 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/04/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 20/04/2018 - 15:28 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2018 04/03/2018 - 21:07 Krystian Chęciek
Rok 2018 26/01/2018 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2017 10/01/2018 - 12:23 Krystian Chęciek
ZSS.441.1205.2017.GR 12/04/2018 - 18:13 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 06/02/2018 - 13:29 Krystian Chęciek
ADM.053.1194.2017.MGA 14/03/2018 - 17:22 Krystian Chęciek
ADM.053.....2017.MGA 12/12/2017 - 17:35 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 24/11/2017 - 11:47 Krystian Chęciek
ADM.053.1187.2017.MGA 05/01/2018 - 10:59 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/10/2017 - 10:22 Krystian Chęciek
ADM.053.1184.2017.MGA 21/09/2017 - 16:13 Krystian Chęciek
Rok 2016 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2015 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 28/08/2017 - 11:26 Krystian Chęciek
ADM.053.1049.2017.MGA 28/06/2017 - 11:10 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 03/08/2017 - 11:08 Krystian Chęciek
ADM.053.1005.2017.MGA 16/06/2017 - 11:52 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 02/08/2017 - 17:28 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 19/05/2017 - 15:25 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 16/05/2017 - 12:39 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2016 14/06/2017 - 15:38 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2017 26/01/2018 - 16:01 Krystian Chęciek

Strony