Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2017 01/03/2017 - 17:41 Krystian Chęciek
Nabór na stanowisko pracy w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 13/01/2017 - 16:10 Krystian Chęciek
ADM.053.427.2016.MGA 16/12/2016 - 16:30 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 08/12/2016 - 12:21 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 29/11/2016 - 16:28 Krystian Chęciek
ADM.053.....2016.MGA 17/10/2016 - 13:11 Krystian Chęciek
ADM.053.119.2016.MGA 22/09/2016 - 15:58 Krystian Chęciek
GAB.441.2.2016.BS 22/09/2016 - 15:54 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2016 16/09/2016 - 02:51 x
Zarządzenia 2015 16/09/2016 - 03:07 x
Zarządzenia 2014 16/09/2016 - 08:15 x
Zarządzenia 2013 16/09/2016 - 08:35 x
Zarządzenia 2012 16/09/2016 - 09:10 x
Zarządzenia 2011 16/09/2016 - 09:26 x
Zarządzenia 2010 16/09/2016 - 02:36 x
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/08/2016 - 16:32 Krystian Chęciek
ADM.053.117.2016.MGA 28/07/2016 - 16:32 Krystian Chęciek
ADM.053.112.2016.MGA 06/07/2016 - 17:59 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 17/08/2016 - 16:01 Krystian Chęciek
Instrukcja kancelaryjna BRPD 18/05/2016 - 15:15 Beata Pawlak
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/06/2016 - 20:08 Krystian Chęciek
ADM.053.98.2016.MGA 18/05/2016 - 13:33 Beata Pawlak
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2015 20/06/2016 - 16:21 Beata Pawlak
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 14/04/2016 - 14:44 Krystian Chęciek
ADM.053.8.2016 02/03/2016 - 16:07 Beata Pawlak

Strony