Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2023 r. 05/07/2024 - 08:38 Marcin Dębicki
Dostawa artykułów higieniczno-sanitarnych 26/06/2024 - 12:25 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy głównej specjalistki/głównego specjalisty w Zespole Spraw Rodzinnych i Nieletnich, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu 22/05/2024 - 09:58 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy starszej specjalistki / starszego specjalisty ds. edukacji w Zespole Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci, w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze etatu 22/05/2024 - 09:56 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy głównej specjalistki / głównego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa w Zespole Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci, w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze etatu 22/05/2024 - 09:53 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalistki/Specjalisty (Psychologa/Psychoterapeuty) w Dziecięcym Telefonie Zaufania, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu 22/05/2024 - 09:52 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalistki/Specjalisty (Pedagoga) w Dziecięcym Telefonie Zaufania, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu 22/05/2024 - 09:50 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy głównej specjalistki / głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Zespole Dyrektora Generalnego, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu 22/05/2024 - 09:48 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy starszej specjalistki / starszego specjalisty do spraw badań jakościowych w Zespole Badawczym, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu lub ¾ etatu 22/05/2024 - 09:46 Marcin Dębicki
Nabór na wolne stanowisko pracy głównej specjalistki / głównego specjalisty do spraw badań ilościowych w Zespole Badawczym, w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu lub ¾ etatu 21/05/2024 - 16:16 Marcin Dębicki
Dostawa artykułów higieniczno-sanitarnych 06/06/2024 - 08:54 Marcin Dębicki
Dostawa artykułów spożywczych 20/05/2024 - 12:51 Marcin Dębicki
Nabór na stanowisko pracy głównej specjalistki / głównego specjalisty do spraw ochrony praw dzieci w sprawach dot. tzw. międzynarodowych uprowadzeń rodzicielskich w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 26/04/2024 - 12:46 Marcin Dębicki
Nabór na stanowisko pracy głównej specjalistki / głównego specjalisty do spraw ochrony praw dzieci - cudzoziemców w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 26/04/2024 - 12:44 Marcin Dębicki
2023 11/04/2024 - 13:56 Marcin Dębicki
Plan postępowań 2024 10/07/2024 - 08:41 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Badawczego 11/03/2024 - 12:14 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prawnego 17/04/2024 - 09:37 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Prasowego 11/03/2024 - 12:16 Marcin Dębicki
Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:29 Marcin Dębicki
Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:29 Marcin Dębicki
Dyrektor Generalny 16/04/2024 - 15:17 Marcin Dębicki
Kierownik Biura 16/04/2024 - 15:17 Marcin Dębicki
Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci 11/03/2024 - 12:14 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 22 części 23/01/2024 - 12:17 Marcin Dębicki

Strony