Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2018 06/12/2018 - 14:28 Krystian Chęciek
Inspektor Ochrony Danych 17/10/2018 - 09:25 Krystian Chęciek
ADM.053.70.2018.MGA 05/09/2018 - 16:24 Krystian Chęciek
ADM.053.47.2018.MGA 07/08/2018 - 15:57 Krystian Chęciek
ADM.053.46.2018.MGA 14/08/2018 - 16:52 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 30/08/2018 - 16:14 Marcin Dębicki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27/07/2018 - 22:44 x
ADM.053.44.2018.MGA 20/07/2018 - 16:09 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 30/07/2018 - 09:00 Krystian Chęciek
ZSR.421.2.2018.MGA 16/07/2018 - 16:44 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 20/07/2018 - 09:15 Krystian Chęciek
ADM.053.41.2018.MGA 06/06/2018 - 12:38 Krystian Chęciek
ADM.053.40.2018.MGA 22/05/2018 - 09:37 Krystian Chęciek
ADM.053.37.2018.MGA 22/05/2018 - 17:29 Krystian Chęciek
Brak ofert 06/08/2018 - 12:50 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 07/05/2018 - 10:40 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 22/05/2018 - 09:47 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2018 28/11/2018 - 12:06 Krystian Chęciek
Rok 2018 30/11/2018 - 16:07 Krystian Chęciek
Rok 2017 04/06/2018 - 16:59 Krystian Chęciek
ZSS.441.1205.2017.GR 12/04/2018 - 18:13 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 06/02/2018 - 13:29 Krystian Chęciek
ADM.053.1194.2017.MGA 14/03/2018 - 17:22 Krystian Chęciek
ADM.053.....2017.MGA 12/12/2017 - 17:35 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 24/11/2017 - 11:47 Krystian Chęciek

Strony