Redaktorzy strony BIP

-A A +A
1 Piotr (Administrator)
Telefon:
Uprawnienia:
Redagowane działy: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - akty prawne, Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka, Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka, Budżet, Dane osobowe, Doręczanie dokumentów elektronicznych do BRPD, Informacja o działalności RPD, Informacje niezamieszczone w BIP, Kontrole, Petycje, Petycje 2015, Petycje 2016, Petycje 2017, Petycje 2018, Petycje 2020, Petycje wielokrotne, Sposób składania i rozpatrywania petycji, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, Praca w BRPD, Rzecznik Praw Dziecka - akty prawne, Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, Struktura organizacyjna, Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Obsługi Interesantów, Zespół Edukacji i Wychowania, Zespół Komunikacji Społecznej, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Rodzinnego i Nieletnich, Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych, Zespół Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wystąpienia Generalne, Zamówienia Publiczne, Plan zamówień, Zamówienia, Zbędne składniki majątku
Więcej informacji »
2 Marcin Dębicki (Administrator)
Telefon:
Uprawnienia: administrator,
Redagowane działy: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - akty prawne, Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka, Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka, Budżet, Dane osobowe, Doręczanie dokumentów elektronicznych do BRPD, Informacja o działalności RPD, Informacje niezamieszczone w BIP, Kontrole, Petycje, Petycje 2015, Petycje 2016, Petycje 2017, Petycje 2018, Petycje wielokrotne, Sposób składania i rozpatrywania petycji, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, Praca w BRPD, Rzecznik Praw Dziecka - akty prawne, Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, Struktura organizacyjna, Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Obsługi Interesantów, Zespół Edukacji i Wychowania, Zespół Komunikacji Społecznej, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Rodzinnego i Nieletnich, Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych, Zespół Zdrowia i Spraw Socjalnych, Wystąpienia Generalne, Zamówienia Publiczne, Zbędne składniki majątku
Więcej informacji »