Redaktorzy strony BIP

-A A +A
1 Marcin Dębicki (Redaktor)
Telefon:
Uprawnienia: moderator
Redagowane działy:
Więcej informacji »
2 Adam Wroński (Administrator)
Telefon:
Uprawnienia:
Redagowane działy:
Więcej informacji »
3 Krystian Chęciek (Administrator)
Telefon:
Uprawnienia: administrator,
Redagowane działy: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - akty prawne, Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka, Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka, Budżet, Doręczanie dokumentów elektronicznych do BRPD, Informacja o działalności RPD, Informacje nie zamieszczone w BIP, Kontrole, Petycje, Petycje 2015, Petycje wielokrotne, Sposób składania i rozpatrywania petycji, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, Praca w BRPD, Rzecznik Praw Dziecka - akty prawne, Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, Struktura organizacyjna, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Gabinet Rzecznika Praw Dziecka, Zespół Administracyjny, Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów, Zespół Edukacji i Wychowania, Zespół Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych, Zespół Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Zespół Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego, Wystąpienia Generalne, Zamówienia Publiczne, Zbędne składniki majątku
Więcej informacji »