Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Instrukcja kancelaryjna BRPD 18/05/2016 - 15:15 Beata Pawlak
Zarządzenia 2006 26/04/2017 - 15:21 x
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/06/2016 - 20:08 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2005 26/04/2017 - 15:21 x
ADM.053.98.2016.MGA 18/05/2016 - 13:33 Beata Pawlak
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2015 16/05/2017 - 11:22 Krystian Chęciek
Zarządzenia 2004 26/04/2017 - 15:21 x
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 14/04/2016 - 14:44 Krystian Chęciek
ADM.053.8.2016 02/03/2016 - 16:07 Beata Pawlak
Zarządzenia 2003 26/04/2017 - 15:21 x
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 03/03/2016 - 10:39 Krystian Chęciek
Rok 2016 21/03/2017 - 22:00 Krystian Chęciek
ADM.053.1.2015 21/01/2016 - 15:21 Beata Pawlak
ZSR.441.2149.2015 19/04/2016 - 08:05 Beata Pawlak
Sposób składania i rozpatrywania petycji przez Rzecznika Praw Dziecka 19/11/2015 - 15:06 Beata Pawlak
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 04/12/2015 - 18:03 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 04/12/2015 - 18:05 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 16/11/2015 - 17:41 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2014 15/10/2015 - 09:33 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2013 15/10/2015 - 09:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2012 15/10/2015 - 09:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2011 15/10/2015 - 09:18 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2010 15/10/2015 - 09:17 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 14/10/2015 - 21:28 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 04/08/2015 - 13:25 Monika Makuch

Strony