Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/17/2022

-A A +A

Data opublikowania: 26 04 2022 r.

 

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Identyfikator postępowania: 6e44bf78-913a-497c-b6e2-e8cbe475d0ae 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/17/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e44bf78-913a-497c-b6e2-e8cbe475d0ae  

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-brpdzp172022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_26.04.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_13.05.2022_r.pdf

Kategoria: