Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/20/2022

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/20/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji

 

Identyfikator postępowania: 1fb24bb4-1dea-41a1-bd43-6519d6905acb

Nr referencyjny: BRPD/ZP/20/2022

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fb24bb4-1dea-41a1-bd43-6519d...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/druk-wydawnictw-dla-biura-rzecznika-pr...  

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_19.09.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz_edytowalny.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_oferty_edytowalny.docx

zalaczniki_nr_3-7_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_8_do_swz_ppu_edytowalny.docx

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_swz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_26.09.2022_r.pdf

sprostowanie_wyjasnien_tresci_swz.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert_wyd.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystkiejszej_oferty.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_4.11.2022_r.pdf

Kategoria: