Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/18/2022

-A A +A

Data opublikowania: 13 05 2022 r.

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/18/2022 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 89946e4a-c458-4c98-89d4-194b3283d680 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/18/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89946e4a-c458-4c98-89d4-194b3...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/swiadczenie-uslug-pocztowych-dla-biura...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_13.05.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz-opz.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_3-7_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_8_do_swz-ppu.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_20.05.2022_r.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_tresci_swz.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_10.06.2022_r.pdf

Kategoria: