Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce BRPD/ZP/16/2022

-A A +A

Data opublikowania: 26 04 2022 r.

 

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: 63d0780a-f6ec-4cc2-b07f-ae2cf43e28b1 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/16/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/63d0780a-f6ec-4cc2-b07f-ae2cf43e28b1 

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/badanie-jakosci-zycia-dzieci-i-mlodziezy-w-polsce-brpdzp162022 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_26.04.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz-opz.docx

zalacznik_nr_2_do_swz-formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_nr_3-8_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_do_swz-ppu.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_28.04.2022_r.pdf

zmiana_tresci_swz_-_podstawy_wykluczenia_i_wyjasnienia_swz.pdf

zmieniony_zalacznik_nr_3_do_swz_edytowalny.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_02.05.2022_r.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_tresci_swz.pdf

zmienione_zalaczniki_nr_5a5b5c_i_5e_do_swz_edytowalne.docx

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_04.05.2022_r.pdf

zmiana_swz-formularza_ofertowego.pdf

zmieniony_zalacznik_nr_2_do_swz-formularz_ofertowy_edytowalny.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_cz._iii_iv_i_v_i_uniewaznieniu_cz.iii_.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_10.06.2022_r.pdf

Kategoria: