PRZ.052.20.2021

-A A +A

PRZ.052.20.2021

Data złożenia petycji:

2021.09.06

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie propozycji zmiany przepisów określających okres na jaki wydane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności

Sposób załatwienia petycji:

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_rodziny_i_polityki_spolecznej.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_z_ministerstwa_rodziny_i_polityki_spolecznej.pdf

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

petycja.pdf

Kategoria: