Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2019 27/04/2020 - 11:33 Marcin Dębicki
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania 22/05/2020 - 11:41 Marcin Dębicki
Najem długoterminowy samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka na okres 36 miesięcy 17/04/2020 - 14:49 Marcin Dębicki
Dostawa licencji/ subskrypcji na oprogramowanie dla Biura Rzecznika Praw Dziecka wraz ze wsparciem oprogramowania- w dwóch częściach 07/05/2020 - 13:37 Marcin Dębicki
ZSR.053.1.2020.MK 20/01/2020 - 12:05 Marcin Dębicki
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 14:44 Marcin Dębicki
PRZ.053.7.2020 17/01/2020 - 11:08 Marcin Dębicki
Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej w 2020 roku do siedziby Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30/32 16/12/2019 - 16:48 Marcin Dębicki
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w dwóch częściach 23/12/2019 - 13:25 Marcin Dębicki
ZSR.053.2.2019 MG 30/09/2019 - 14:45 Marcin Dębicki
Logo 16/09/2019 - 08:43 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie w dwóch częściach 10/10/2019 - 18:50 Marcin Dębicki
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/01/2020 - 10:58 Marcin Dębicki
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2018 27/06/2019 - 15:39 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
ZSR.053.1.2019.MG 24/09/2019 - 11:53 Marcin Dębicki
Plan zamówień 2019 05/04/2019 - 16:46 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prezydialnego 20/03/2019 - 11:16 Marcin Dębicki
Rzecznik Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:01 Marcin Dębicki
ZSR.441.1392.2018.MK 16/01/2019 - 10:56 Krystian Chęciek
ADM.053.87.2018, ADM.053.1.2019.AO 01/03/2019 - 10:30 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 21/12/2018 - 10:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2017 19/12/2018 - 10:23 Krystian Chęciek
Rok 2018 28/05/2019 - 11:41 Marcin Dębicki

Strony