Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Rok 2010 20/03/2018 - 22:37 Krystian Chęciek
Rok 2011 20/03/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 05/06/2019 - 13:56 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 28/05/2020 - 12:07 Marcin Dębicki
Wydział Finansowy 05/07/2019 - 08:47 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:28 Marcin Dębicki
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka 17/01/2019 - 10:12 Marcin Dębicki
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 17/12/2013 - 00:07 x
Informacje niezamieszczone w BIP 11/01/2019 - 14:13 Krystian Chęciek
Konstytucja RP Pierwsza 17/10/2013 - 14:21 x
Strona główna 16/07/2020 - 11:38 Marcin Dębicki
Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/12/2013 - 17:41 Monika Makuch
Konwencja o Prawach Dziecka 18/10/2013 - 07:45 x
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 22/05/2017 - 08:32 Krystian Chęciek

Strony