Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części BRPD/ZP/1/2023

-A A +A

Data opublikowania: 19.01.2023 r.

 

Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:  ocds-148610-050208bf-97fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-050208bf-97fe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

(link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia)

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2023

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej prowadzonego postępowania (link powyżej).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@brpd.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

Kategoria: