Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego 14/10/2015 - 10:31 Beata Pawlak
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 14/10/2015 - 10:31 Beata Pawlak
Dyrektor Dziecięcego Telefonu Zaufania i Przyjęć Interesantów 14/10/2015 - 10:35 Beata Pawlak
Wydział Finansowy 14/05/2018 - 12:56 Krystian Chęciek
Wydział Gospodarczy 14/05/2018 - 12:56 Krystian Chęciek
Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka 02/04/2014 - 10:13 Monika Makuch
Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka 02/04/2014 - 10:13 Monika Makuch
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 12/02/2014 - 10:48 Monika Makuch
Regulamin Organizacyjny Biura Rzecznika Praw Dziecka 12/02/2014 - 10:42 Monika Makuch
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 17/12/2013 - 00:07 x
Informacje nie zamieszczone w BIP 12/12/2013 - 10:54 Monika Makuch
Konstytucja RP Pierwsza 17/10/2013 - 14:21 x
Strona główna 24/10/2014 - 15:46 Monika Makuch
Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/12/2013 - 17:41 Monika Makuch
Konwencja o Prawach Dziecka 18/10/2013 - 07:45 x
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 22/05/2017 - 08:32 Krystian Chęciek

Strony