Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:36 Marcin Dębicki
ADM.053.98.2016.MGA 18/05/2016 - 13:33 Beata Pawlak
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2015 16/05/2017 - 11:22 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:36 Marcin Dębicki
ADM.053.8.2016 02/03/2016 - 16:07 Beata Pawlak
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Rok 2016 21/03/2017 - 22:00 Krystian Chęciek
ADM.053.1.2015 14/01/2019 - 14:07 Krystian Chęciek
ZSR.441.2149.2015 19/04/2016 - 08:05 Beata Pawlak
Sposób składania i rozpatrywania petycji przez Rzecznika Praw Dziecka 19/11/2015 - 15:06 Beata Pawlak
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2014 15/10/2015 - 09:33 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2013 15/10/2015 - 09:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2012 15/10/2015 - 09:29 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2011 15/10/2015 - 09:18 Krystian Chęciek
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli- Rok 2010 15/10/2015 - 09:17 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:37 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Rok 2014 20/03/2018 - 22:34 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Doręczanie dokumentów elektronicznych 23/02/2015 - 08:53 Monika Makuch
Rok 2015 08/01/2016 - 16:09 Krystian Chęciek

Strony