Historia zmian

-A A +A
Tytuł Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Rok 2013 20/03/2018 - 22:33 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 10/09/2014 - 16:52 Monika Makuch
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/12/2017 - 10:32 Krystian Chęciek
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/07/2014 - 10:53 Monika Makuch
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 09/07/2014 - 10:40 Monika Makuch
Rok 2014 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2013 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek
Rok 2012 18/01/2018 - 21:24 Krystian Chęciek
Świadczenie usług pocztowych dla BRPD 12/02/2014 - 11:10 Monika Makuch
Dostawa energii elektrycznej dla BRPD 12/02/2014 - 11:03 Monika Makuch
Rok 2011 23/02/2015 - 07:30 Monika Makuch
Rok 2010 23/02/2015 - 07:31 Monika Makuch
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/12/2013 - 17:07 Monika Makuch
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 16/05/2017 - 12:00 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 16/05/2017 - 12:01 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Rok 2010 20/03/2018 - 22:37 Krystian Chęciek
Rok 2011 20/03/2018 - 22:36 Krystian Chęciek
Rok 2012 20/03/2018 - 22:35 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 20/02/2019 - 09:57 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 14/10/2015 - 10:31 Beata Pawlak
Wydział Finansowy 14/05/2018 - 12:56 Krystian Chęciek
Zastępca Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:01 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 19/02/2019 - 16:28 Marcin Dębicki

Strony