Dostawa energii elektrycznej dla BRPD

-A A +A

Dostawa energii elektrycznej dla BRPD

Numer ogłoszenia: 542306-2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - ogloszenie_2013_12_31.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - zmiana terminu składania ofert ogloszenie_2014_01_10.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_2013_12_31.pdf

Odpowiedzi na pytania do Zamówienia - 08.01.2014 odp_2014_01_08.pdf

Odpowiedzi na pytania do Zamówienia - 09.01.2014 odp_2014_01_09.pdf

Odpowiedzi na pytania do Zamówienia - 10.01.2014 - modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ odp_2014_01_10.pdf

Wybór najkorzystniejszej ofery ogloszenie_2014_01_20.pdf

 

Kategoria: