Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce

-A A +A

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce 
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji. 

Identyfikator postępowania: 03b85389-4cf4-4287-8fde-bf1760ab4ed7 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/1/2021 
BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal  - miniportal.uzp.gov.pl  
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/03b85389-4cf4-4287-8fde-bf176...
Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_13.04.2021.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_projektowane_postanowienia_umowy_i_opis_przedmiotu_zamowienia.docx

zalaczniki_edytowalne_nr_2_-_8.docx

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_swz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_z_dnia_20.04.2021.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_2.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

Kategoria: