Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część II

-A A +A

Data opublikowania: 02 03 2022 r.

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część II brpd/zp/5/2022

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Identyfikator postępowania: 2e1df1e6-d3e9-441d-afa7-808097f6c2c8 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/5/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e1df1e6-d3e9-441d-afa7-80809...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_02.03.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_4.04.2022r.pdf

 

Kategoria: