Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część XIII BRPD/ZP/12/2022

-A A +A

Data opublikowania: 22 03 2022 r.

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część XIII  BRPD/ZP/12/2022

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Identyfikator postępowania: 7d13bb35-9aa7-4f62-a7b1-b630dbfcfcde 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/12/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-p...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d13bb35-9aa7-4f62-a7b1-b630d...

oraz

https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_22.03.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_22.03.2022_r.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_4.04.2022_r.pdf

Kategoria: