Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów Część I

-A A +A

Data opublikowania: 04 03 2022 r.

 

Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część I

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Identyfikator postępowania: 4276b41d-54d5-41cf-acc6-79e91f3beeb8

Nr referencyjny: BRPD/ZP/6/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/uslugi-psychologa-swiadczacego-pomoc-psychologiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-3

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4276b41d-54d5-41cf-acc6-79e91f3beeb8  oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_z_dnia_04.03.2022_r.pdf

zaproszenie_do_negocjacji_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki-swz.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_4.04.2022_r.pdf

Kategoria: