Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  
Identyfikator postępowania: 20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d
Nr referencyjny: BRPD/ZP/3/2021

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal - miniportal.uzp.gov.pl  
Specyfikacja warunków zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20b4b275-fb65-4d85-8e2b-8f89e45b075d

Na ww. stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_02.09.2021.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_ppu_z_opz.docx

zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalaczniki_nr_3-8_edytowalne.docx

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_swz.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_08.09.2021.pdf

informacja_o_kwocie_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_15.09.2021.pdf

Kategoria: