Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj malejąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:34 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:32 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania 28/05/2020 - 12:07 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Prezydialnego 20/03/2019 - 11:16 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych 05/06/2020 - 13:38 Marcin Dębicki
Dyrektor Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 08/12/2017 - 10:32 Krystian Chęciek
Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych 05/06/2019 - 13:56 Marcin Dębicki
GAB.441.2.2016.BS 22/09/2016 - 15:54 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2010 16/05/2017 - 12:02 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 16/05/2017 - 12:01 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 16/05/2017 - 12:00 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 16/05/2017 - 11:56 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 16/05/2017 - 12:39 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 19/05/2017 - 15:25 Krystian Chęciek
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 21/12/2018 - 10:29 Krystian Chęciek
Informacje niezamieszczone w BIP 11/01/2019 - 14:13 Krystian Chęciek
Inspektor Ochrony Danych 02/07/2019 - 15:14 Marcin Dębicki

Strony