Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/13/2022

-A A +A

Data opublikowania: 28 03 2022 r.

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/13/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, wariant 1 – bez negocjacji.  

Identyfikator postępowania: bfb6b465-35d0-4eb7-98af-9a95438398e0 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/13/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl   

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfb6b465-35d0-4eb7-98af-9a954...

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-samochodu-osobowego-dla-biura-...
oraz
https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/

 

ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_28.03.2022_r.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_opz_edytowalny.docx

zalacznik_nr_2_do_swz_formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zalacznik_nr_7_do_swz_ppu.docx

zalaczniki_nr_3-6_do_swz_edytowalne.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_o_zlozonych_ofertach.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_6.04.2022_r.pdf

 

Kategoria: