Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 155704-2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 155704-2014 2014_05_08_ogloszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014_05_08_siwz.pdf

Odpowiedź na pytania do Zamówienia - 9.05.2014 r. 2014_05_09_odp.pdf

Odpowiedź na pytania do Zamówienia - 13.05.2014 r. 2014_05_13_odp.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2014_05_21_ogloszenie.pdf

Kategoria: