Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 131374-2016; Data zamieszczenia: 23.05.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - siwz z zalacznikami.pdf

Odpowiedzi na pytania - odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedź na pytanie - odpowiedz na pytanie.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyborze do publicznej wiadomosci.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

Kategoria: