Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

-A A +A

Druk wydawnictw dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

Numer ogłoszenia: 153124-2014; data zamieszczenia: 07.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy; numer ogłoszenia: 153124-2014 2014_05_07_ogloszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2014_05_07_siwz.pdf

Odpowiedź na pytania do Zamówienia - 8.05.2014 r. 2014_05_08_odp.pdf

Odpowiedź na pytania do Zamówienia - 13.05.2014 r. 2014_05_13_odp.pdf

Odpowiedź na pytania do Zamówienia - 13.05.2014 r. 2014_05_13_odp_.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2014_05_20_ogloszenie.pdf

Kategoria: