PRZ.052.6.2022

-A A +A

PRZ.052.6.2022

Data złożenia petycji:

2022.04.20

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie usprawnienia systemu prawnego poprzez dodatkowe świadczenie dla osób otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny jako dodatek roczny jednorazowy

Sposób załatwienia petycji:

Odpowiedź na petycję, pismo skierowane do wnioskodawcy

Odpowiedź na petycję, pismo skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Odwzorowanie cyfrowe petycji:

Petycja

petycja.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_wnioskodawcy.pdf

odpowiedz_na_petycje_pismo_skierowane_do_ministerstwa_rodziny_i_polityki_spolecznej.pdf

Kategoria: