Wersja wpisu Rok 2014 z dnia wt., 16/09/2014 - 10:41

-A A +A

Rok 2014

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej W sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w sprawie procedury składania zawiadomień (27 sierpnia 2014) wyst_2014_08_27_mpips.pdf

Wystąpienie do Marszałka Sejmu z wnioskiem o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka (26 sierpnia 2014) wyst_2014_08_26_sejm.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia wszystkich dzieci świadczeniem polegającym na zabezpieczeniu profilaktycznym lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (25 sierpnia 2014) wyst_2014_08_25_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w związku z 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka (20 sierpnia 2014) wyst_2014_08_20_msz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka (13 sierpnia 2014) wyst_2014_08_13_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie finansowania opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (7 sierpnia 2014) wyst_2014_08_07_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania przez nastolatków z solariów (1 sierpnia 2014) wyst_2014_08_01_mz.pdf

Wystąpienie do Pawła Baucia Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Tomasza Latosa Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP oraz Piotra Zgorzelskiego Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP w sprawie norm żywieniowych (31 lipca 2014) wyst_2014_07_31_sejm.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (24 lipca 2014) wyst_2014_07_24_men.pdf

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (24 lipca 2014) wyst_2014_07_24.pdf

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie ograniczenia zjawiska bicia dzieci (9 lipca 2014) wyst_2014_07_09_pg.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z prośbą o podjęcie wzmożonych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa (1 lipca 2014 roku) wyst_2014_07_01_msw.pdf

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wznowienie badań poziomu głośności w salach kinowych (1 lipca 2014 roku) wyst_2014_07_01_gis.pdf

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanowiska resortu zajętego w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (30 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_30_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianę przepisów prawnych, regulujących nadawanie obywatelstwa polskiego, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, uprawionych do wystąpienia z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego (30 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_30_msw.pdf

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z prośbą o zapewnienie czasu antenowego na bezpośrednią relację z koncertu Galowego XVIII Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne" (18 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_18_tvp.pdf

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie wytycznych dla podległych jednostek, których celem jest uregulowanie i ujednolicenie postępowania prokuratorów w przypadku zawiadamiania ich na podstawie art. 59811 k.p.c. oraz w przypadku ich wydania poprosił o przekazanie ich do wiadomości (18 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_18_pg.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie treści wokandy sądowej w sprawach rodzinnych w zakresie przedmiotu sprawy bez ujawnienia danych osobowych dziecka oraz jej uregulowania w akcie prawa powszechnie obowiązującego (12 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_12_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o dokonanie szczegółowej analizy praktyki sądowej w zakresie prowadzenia postępowań o wykonywanie ustalonych kontaktów z dzieckiem, a także podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie (11 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_11_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o ponowne przeanalizowanie kwestii kwalifikowania i nadzoru nad rodzinami zastępczymi oraz poparcie postulowanych przez Rzecznika zmian legislacyjnych (5 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_05_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uprawiającym dalekowschodnie sporty i sztuki walki (4 czerwca 2014 roku) wyst_2014_06_04_msit.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące pacjentami hospicjów (30 maja 2014 roku) wyst_men_2014_05_30.pdf

Wystąpienie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie dodatku do zasiłku rodzinnego dla wieloraczków (20 maja 2014 roku) wyst_2014_05_20_nsa.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji konstytucyjnej zasady dotyczącej obowiązkowej nauki do 18. roku życia (14 maja 2014 roku) wyst_2014_05_14_men.pdf

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zasiłku macierzyńskiego dla ojców (13 maja 2014 roku) wyst_2014_05_13_zus.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie książeczki zdrowia dziecka (12 maja 2014 roku) wyst_2014_05_12_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z postulatem, by na dostawcach audiowizualnych usług medialnych na żądanie spoczywał obowiązek sporządzania i przechowywania kopii nie tylko audycji, ale również reklam i innych przekazów udostępnianych odbiorcom usługi (8 maja 2014 roku) wyst_2014_05_08_mkidn.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian w przepisach dotyczących sposobu przeprowadzania konkursów przedmiotowych i olimpiad (5 maja 2014 roku)  wyst_2014_05_05_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzmocnienia systemu monitorowania losów dziecka (29 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_29_mz_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie niewłaściwego przepływu funduszy z budżetu państwa, przeznaczanych na specjalne potrzeby uczniów z dysfunkcjami (28 kwietnia 2014 roku) 2014_04_28_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie certyfikatów jakości pracy placówek (25 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_25_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie certyfikatów jakości pracy placówek (25 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_25_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw (16 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_16_mpips.pdf

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal zabaw (16 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_16_uokik.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych (14 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_14_men.pdf

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanowiska resortu zajętego w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (8 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_08_mpips.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości (8 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_08_mz.pdf

Wystąpienie do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach (4 kwietnia 2014 roku)  wyst_2014_04_04_pisf.pdf

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_mpips.pdf

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zasad emisji w radiu i telewizji reklam produktów spożywczych niewskazanych w diecie dziecka (4 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_04_krrit.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci (3 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_03_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej (1 kwietnia 2014 roku) wyst_2014_04_01_men.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością (25 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_25_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie publikowania na wokandach sądowych w postępowaniu karnym danych osobowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem (18 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_18_ms.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wyjazdów karetek pogotowia do dzieci (5 marca 2014 roku) wyst_2014_03_05_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń psychiatrii dla dzieci i młodzieży (3 marca 2014 roku)  wyst_2014_03_03_mz.pdf

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ponawiające propozycję, aby świadczenia medyczne udzielane dzieciom były dokumentowane w formie Książeczki Zdrowia Dziecka (14 lutego 2014 roku)  wyst_2014_02_14_mz.pdf

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwracające uwagę na prawa dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (11 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia zawierające uwagi do Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (7 lutego 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia w związku ze zwolnieniem seryjnego zabójcy pedofila Mariusza T., który w lutym 2014 roku opuści zakład karny w związku z upływem kary pozbawienia wolności (8 stycznia 2014 roku)
 

Wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (8 stycznia 2014 roku)