Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj rosnąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/13/2023 16/06/2023 - 14:48 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/05/2020 - 10:19 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/06/2020 - 10:20 Marcin Dębicki
Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 25/08/2021 - 15:16 Marcin Dębicki
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/4/2023 08/03/2023 - 13:36 Marcin Dębicki
Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Biura Rzecznika Praw Dziecka w systemie bezgotówkowym BRPD/ZP/3/2023 24/02/2023 - 16:19 Marcin Dębicki
Strona główna 20/12/2023 - 12:47 Marcin Dębicki
Statut Biura Rzecznika Praw Dziecka 15/04/2024 - 17:36 Marcin Dębicki
Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:29 Marcin Dębicki
Sposób składania i rozpatrywania petycji przez Rzecznika Praw Dziecka 19/11/2015 - 15:06 Beata Pawlak
Rzeczniczka Praw Dziecka 12/03/2024 - 09:30 Marcin Dębicki
Rok 2022 19/04/2023 - 14:45 Marcin Dębicki
Rok 2021 31/03/2022 - 16:36 Marcin Dębicki
Rok 2020 25/05/2021 - 15:51 Marcin Dębicki
Rok 2019 16/07/2020 - 11:32 Marcin Dębicki
Rok 2018 11/01/2019 - 13:07 Krystian Chęciek
Rok 2018 28/05/2019 - 11:41 Marcin Dębicki
Rok 2017 18/01/2018 - 20:55 Krystian Chęciek
Rok 2017 04/06/2018 - 16:59 Krystian Chęciek
Rok 2016 21/03/2017 - 22:00 Krystian Chęciek
Rok 2016 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2015 08/01/2016 - 16:09 Krystian Chęciek
Rok 2015 20/03/2018 - 22:31 Krystian Chęciek
Rok 2014 08/01/2016 - 16:21 Krystian Chęciek

Strony