Historia zmian

-A A +A
Tytułsortuj malejąco Wpis do dziennika Data aktualizacji Wykonał
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:35 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 05/04/2019 - 16:33 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka 18/07/2019 - 13:16 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/18/2022 10/06/2022 - 14:56 Marcin Dębicki
Świadczenie usług pocztowych dla BRPD 05/04/2019 - 16:38 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego i odśnieżanie na potrzeby BRPD 05/04/2022 - 09:30 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego i odśnieżanie na potrzeby BRPD 13/04/2022 - 12:31 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości terenu zewnętrznego, utrzymania terenów zielonych i odśnieżania na potrzeby BRPD 01/12/2020 - 10:41 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka 10/08/2022 - 15:15 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie 01/07/2020 - 17:15 Marcin Dębicki
Świadczenie usług utrzymania terenu zielonego na potrzeby BRPD 01/04/2022 - 13:35 Marcin Dębicki
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka 12/03/2024 - 10:23 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów 01/03/2022 - 09:06 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_dnia_23.02.2022_r.pdf 23/02/2022 - 11:38 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 3 części BRPD/ZP/1/2023 19/01/2023 - 16:08 Marcin Dębicki
Usługi pedagoga świadczącego pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 4 części 23/01/2024 - 11:49 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów Część I 04/04/2022 - 15:22 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 16 części 24/02/2022 - 11:21 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 18 części BRPD/ZP/2/2023 24/01/2023 - 14:11 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 2 części 06/04/2022 - 11:01 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w podziale na 22 części 23/01/2024 - 12:17 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część II 04/04/2022 - 10:25 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część IX 23/03/2022 - 15:52 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część VI BRPD/ZP/11/2022 04/04/2022 - 10:28 Marcin Dębicki
Usługi psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów – Część XIII BRPD/ZP/12/2022 04/04/2022 - 11:34 Marcin Dębicki

Strony