Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biura Rzecznika Praw Dziecka BRPD/ZP/15/2022

-A A +A

Data opublikowania: 20.04.2022 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

Identyfikator postępowania: f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c 

Nr referencyjny: BRPD/ZP/15/2022 

BRPD informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortal – http://miniportal.uzp.gov.pl  

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f033a733-1afd-48a2-90f8-98ff3972967c 

Zamawiający będzie udostępniał wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem także na stronach: 

http://bip.brpd.gov.pl/zamowienia/dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-dla-biura-rzecznika-praw-dziecka-6 oraz https://brpd.gov.pl/zamowienia-publiczne/ 

 

ogloszenie_o_zamowieniu_20.04.2022_nr_2022_s_077-209558.pdf

swz_z_zalacznikami.pdf

zalacznik_nr_1_do_opz.pdf

zalacznik_nr_1_do_swz_-_opz.docx

zalacznik_nr_2_do_opz.pdf

zalacznik_nr_2_do_swz_edytowalny_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_3_do_opz.pdf

zalacznik_nr_3_do_swz_-_jedz.zip

zalaczniki_nr_4-8_do_swz_edytowalne.docx

zalacznik_nr_9_do_swz-_ppu.docx

wyjasnienia_tresci_swz.pdf

zmiana_ogloszenia.sprostowanie.ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_przekazane_do_dz.u.ue_28.04.2022_r.pdf

zmiana_tresci_swz_-_podstawy_wykluczenia.pdf

sprostowanie.ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_opublikowane_z_dnia_3.05.2022r.pdf

sprostowanie.ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_opublikowane_z_dnia_06.05.2022_r.pdf

zmiana_tresci_swz_2.pdf

zmieniony_zalacznik_nr_2_do_swz-formularz_ofertowy_edytowalny.docx

zmieniony_zalacznik_nr_8_do_swz_edytowalny.docx

sprostowanie._ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji_opublikowane_z_dnia_17.05.2022_r.pdf

wyjasnienia_tresci_swz_i_zmiana_tresci_swz.pdf

informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zamowienia.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

informacja_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_cz.iii_postepowania.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_cz.iii_postepowania.pdf

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_opublikowane_w_dniu_5.08.2022_r.pdf

Kategoria: